سرور مجازی اروپا

Europe-VPS 1

قابلیت انتخاب سیستم عامل
پشتیبانی 24 ساعته
1 آیپی رایگان
مجازی ساز VMware

 • 1 گیگابایت رم
 • 1 هسته پردازنده
 • 500 گیگابایت پهنای باند
 • 40 گیگابایت SATA یا 10 گیگابایت SSD فضا دیسک
Europe-VPS 2

قابلیت انتخاب سیستم عامل
پشتیبانی 24 ساعته
1 آیپی رایگان
مجازی ساز VMware

 • 2 گیگابایت رم
 • 1 هسته پردازنده
 • 1 ترابایت پهنای باند
 • 60 گیگابایت SATA یا 15 گیگابایت SSD فضا دیسک
Europe-VPS 3

قابلیت انتخاب سیستم عامل
پشتیبانی 24 ساعته
1 آیپی رایگان
مجازی ساز VMware

 • 4 گیگابایت رم
 • 1 هسته پردازنده
 • 2 ترابایت پهنای باند
 • 100 گیگابایت SATA یا 30 گیگابایت SSD فضا دیسک
Europe-VPS 4

قابلیت انتخاب سیستم عامل
پشتیبانی 24 ساعته
1 آیپی رایگان
مجازی ساز VMware

 • 6 گیگابایت رم
 • 2 هسته پردازنده
 • 3 ترابایت پهنای باند
 • 180 گیگابایت SATA یا 40 گیگابایت SSD فضا دیسک
Europe-VPS 5

قابلیت انتخاب سیستم عامل
پشتیبانی 24 ساعته
1 آیپی رایگان
مجازی ساز VMware

 • 8 گیگابایت رم
 • 3 هسته پردازنده
 • 4 ترابایت پهنای باند
 • 200 گیگابایت SATA یا 60 گیگابایت SSD فضا دیسک
Europe-VPS 6

قابلیت انتخاب سیستم عامل
پشتیبانی 24 ساعته
1 آیپی رایگان
مجازی ساز VMware

 • 12 گیگابایت رم
 • 6 هسته پردازنده
 • 8 ترابایت پهنای باند
 • 400 گیگابایت SATA یا 100 گیگابایت SSD فضا دیسک
Europe-VPS 7

قابلیت انتخاب سیستم عامل
پشتیبانی 24 ساعته
1 آیپی رایگان
مجازی ساز VMware

 • 16 گیگابایت رم
 • 4 هسته پردازنده
 • 6 ترابایت پهنای باند
 • 300 گیگابایت SATA یا 80 گیگابایت SSD فضا دیسک