سرور مجازی آمریکا VPS

USA-VPS 1قابلیت انتخاب سیستم عامل
پشتیبانی 24 ساعته
1 آیپی رایگان
مجازی ساز VMware

 • 1 گیگابایت رم
 • 1 هسته پردازنده
 • نامحدود پهنای باند
 • 40 گیگابایت SATA یا 10 گیگابایت SSD فضا دیسک
USA-VPS 2قابلیت انتخاب سیستم عامل
پشتیبانی 24 ساعته
1 آیپی رایگان
مجازی ساز VMware

 • 2 گیگابایت رم
 • 2 هسته پردازنده
 • نامحدود پهنای باند
 • 60 گیگابایت SATA یا 15 گیگابایت SSD فضا دیسک
USA-VPS 3قابلیت انتخاب سیستم عامل
پشتیبانی 24 ساعته
1 آیپی رایگان
مجازی ساز VMware

 • 4 گیگابایت رم
 • 2 هسته پردازنده
 • نامحدود پهنای باند
 • 100 گیگابایت SATA یا 30 گیگابایت SSD فضا دیسک
USA-VPS 4قابلیت انتخاب سیستم عامل
پشتیبانی 24 ساعته
1 آیپی رایگان
مجازی ساز VMware

 • 6 گیگابایت رم
 • 2 هسته پردازنده
 • نامحدود پهنای باند
 • 180 گیگابایت SATA یا 40 گیگابایت SSD فضا دیسک
USA-VPS 5قابلیت انتخاب سیستم عامل
پشتیبانی 24 ساعته
1 آیپی رایگان
مجازی ساز VMware

 • 8 گیگابایت رم
 • 4 هسته پردازنده
 • نامحدود پهنای باند
 • 200 گیگابایت SATA یا 60 گیگابایت SSD فضا دیسک
USA-VPS 6قابلیت انتخاب سیستم عامل
پشتیبانی 24 ساعته
1 آیپی رایگان
مجازی ساز VMware

 • 12 گیگابایت رم
 • 4 هسته پردازنده
 • نامحدود پهنای باند
 • 400 گیگابایت SATA یا 100 گیگابایت SSD فضا دیسک
USA-VPS 7قابلیت انتخاب سیستم عامل
پشتیبانی 24 ساعته
1 آیپی رایگان
مجازی ساز VMware

 • 16 گیگابایت رم
 • 6 هسته پردازنده
 • نامحدود پهنای باند
 • 500 گیگابایت SATA یا 120 گیگابایت SSD فضا دیسک