هاست انتخابی

هاست انتخابی لینوکس cPanel Pay As You Goگزینه سفارش دهید را کلیک کنید و سپس میزان منابعی را که نیاز دارید انتخاب نمایید .