اطلاعیه مهم در رابطه با هک شدن سرور های مجازی :

آیا اطلاع دارید که با کشف باگ جدیدی در ویندوز تمامی سرور های ویندوز سرور سری 2008 تحت نفوذ باج افزاری خطرناک قرار گرفته اند ؟
سرور شما نیز در معرض خطر قرار دارد ، با مشاهده این مطلب سرویس خود را ایمن کنید

https://www.averdad.net/%d8%a8%d8%a7%d8%ac-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-crypto-%d9%87%da%a9-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d9%88%db%8c%d9%86%d8%af%d9%88%d8%b2-%d8%b3%d8%b1%d9%88%d8%b1-2008/

 Monday, April 17, 2017

« Back