درود

تمامی اطلاعیه ها و اخبار ها در کانال اورداد قرار داده شده و همچنین میتوانید از تخفیف های قرار داده شده نیز در کامال استفاده فرمایید

لینک کانال :
https://t.me/averdad

Friday, March 8, 2019

« Back