بنابرا با قرار داد جدید و هماهنگی های صورت گرفته با شرکت ADSL پارس آنلاین تهران از این پس یعنی امروز مورخ 30/12/1397 کلیه کاربران میتوانند به صورت ترافیک داخل کشوری یعنی ترافیک نیم بها از سرویس های اورداد بر بستر دیتاسنتر پار آنلاین ( فقط این دیتاسنتر ) استفاده نمایند.

این امکان شامل سرور های مجازی و اختصاصی ارایه شده از دیتاسنتر پارس آنلاین توسط اورداد نیز میباشد

 Thursday, March 21, 2019

« Back